Hörapparat tillbehör

Tillbehör för hörapparat

Idag finns det många hjälpmedel på marknaden vilket underlättar livet för många människor. Hos EarCare finns trådlösa fjärrkontroller, mikrofoner, varseblivningssystem och samtalsförstärkare. Söker du någon som hjälper dig med tillbehör till din hörapparat? Eric Ankarberg är legitimerad audionom och hjälper varje kudn individuellt.

Ny teknik – anpassad efter ditt liv!

Tekniken idag inom hörsel förbättrar livskvaliteten för många människor.

Koppla hörapparaten med din smartphone

Koppla hörapparaten till din smartphone eller trådlösa fjärrkontroller. Det skapar möjligheten till anpassning av olika miljöer. Koppla även upp dig till olika mikrofoner för att underlätta samtalen under olika möten, i bilen och under middagar.

Vi erbjuder även möjligheten att förstärka ljud så som barnlarmet, dörrklockan och brandvarnarens signal.Ansök om finansiering för hjälpmedel till din hörapparat

Om man är yrkesverksam kan man få hjälp med bidrag från antingen Arbetsförmedlingen eller från Försäkringskassan för hjälpmedel kopplade till hörapparaterna. Hos EarCare får du hjälp med ansökningsprocessen.

Snabbt, enkelt och smidigt Personlig rådgivning Bidrag från FörsäkringskassanStreama telefonljud

Det finns möjlighet att streama telefonljud och musik direkt till dina hörapparater.

Samtalsförstärkare

Större middagar eller föreningsmöten går lättare
att höra med samtalsförstärkare som överför
ljudet till hörapparaterna via hörslingan.

Koppla via bluetooth

Många av hörapparaterna kan styras antingen via en APP i mobilen eller via trådlösa fjärrkontroller.

Trådlösa mikrofoner

Små trådlösa mikrofoner finns för att koppla trådlöst till hörapparaterna, bra för mindre möten, i bilen eller på promenader.

Tv-streamer

TV-Audio ljudet låter rent och klart när
det streamas till hörapparaterna.

Table Mic 

För arbetsplatsens möten finns det trådlösa mikrofoner som via krypterad radiosignal
sänder trådlöst till en mottagare kopplad till hörapparaterna. Dessa system kan man
ansöka om bidrag till från
Försäkringskassan om man är yrkesverksam.

Varseblivningssystem

Varseblivningssystem finns för olika behov
i olika modeller för att exempelvis
uppfatta brandvarnarens signal, dörrklockan
eller babyvakten mm.

Olika modeller

Trådlösa mikrofoner finns i en mängd olika utföranden,
vi hjälper hitta den som passar ditt behov bäst!