Hörselprodukter

Det finns möjlighet att streama telefonljud och musik direkt till dina hörapparater

TV-Audio ljudet låter rent och klart när det streamas till hörapparaterna.

Många av hörapparaterna kan styras antingen via en APP i mobilen eller via trådlösa fjärrkontroller

Små trådlösa mikrofoner finns för att koppla trådlöst till hörapparaterna, bra för mindre möten, i bilen eller på promenader.

Större middagar eller föreningsmöten går lättare att höra med samtalsförstärkare som överför ljudet till hörapparaterna via hörslingan.

För arbetsplatsens möten finns det trådlösa mikrofoner som via krypterad radiosignal sänder trådlöst till en mottagare kopplad till hörapparaterna. Dessa system kan man ansöka om bidrag till från Försäkringskassan om man är yrkesverskam.

Varseblivningssystem finns för olika behov i olika modeller för att exempelvis uppfatta brandvarnarens signal, dörrklockan eller babyvakten mm.

Besöksadress i Sundsvall: Paviljongvägen 17, e-post: sundsvall@earcare.se


Besöksadress i Hudiksvall: Sjögatan 11, e-post: hudiksvall@earcare.se

Copyright © All Rights Reserved