Värdegrund

Hos EarCare är det högsta värdet att Du som kund är huvudpersonen i Ditt liv och att Din hörselupplevelse står allra högst! EarCares ambition är att göra det möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig hörselhjälpmedel av högsta kvalitet och senaste teknik.


För Dig som kund innebär det trygghet att Du hos EarCare möter Leg. Audionom med  20 år inom Audionomyrket.


Hos EarCare är målet att Du som kund skall känna dig säker på att passionen och målet är att  att förbättra våra kunders livskvalitet med hjälp av hörselförbättrande åtgärder utan långa väntetider och remisskrav. Du som kund skall kunna höra så optimalt det går utifrån Din hörsel - i privat miljö men också på arbetsplatsen!


På EarCares mottagningar - men också om vi möts på Din arbetsplats är ambitionen att Du skall känna att det finns ett genuint intresse av just Din hörsel och Din hörselsituation samt att hitta unika lösningar som förbättrar Din hörselsituation! Ny teknik kan innebära nya möjligheter för Din livskvalitet!


För EarCare är det viktigt att inte vara bundet till någon specifik leverantör av hörselprodukter. För Dig som kund innebär det en trygghet i att det alltid är utifrån Dina behov som Dina hörselprodukter och tekniska lösningar väljs. Som kund får Du fortlöpande information om vilka produkter och lösningar som finns att välja mellan så att Du kan göra ett aktivt val utifrån Dina behov och önskemål.


Hos EarCare är ambitionen att Du som kund skall ha en  hög personlig tillgänglighet och att det skall vara lätt att boka tid. Klicka på knappen för att boka en tid som passar Dig eller ring för att boka tid på mottagningen i Sundsvall, Hudiksvall eller för att få hjälp med att lösa Din hörselsituation på arbetsplatsen.


Är Du intresserad av ny hörapparatteknik eller tycker Du eller Din omgivning att Du hör sämre - boka tid för ett första kostnadsfritt besök där ett hörselprov och rådgivning utifrån Dina behov ingår.


Är du i behov av kompletterande hjälpmedel som underlättar för Dig i Ditt arbete - exempelvis telefonhjälpmedel eller för att höra bättre och att lättare kunna delta i möten eller utbildnignar. Du kanske känner att Du riskerar att missa viktig information som gör att Du kan känna Dig utanför eller trött av ansträngningen att höra, så kan Du få kostnadsfri hjälp med att ansöka om finansiering hos Försäkringskassan för hörselutredningar och arbetstekniska hjälpmedel! Rätt teknisk lösning kan väsentligen förbttra Din arbetssituation och, att du känner Dig piggare efter jobbet!


Om du arbetar i bullrig miljö, jagar eller är musiker och är rädd att Din hörsel skall bli påverkad av skadliga ljud? Då kan EarCare också erbjuda individuella hörselskydd såsom musikerproppar och jägarskydd så att Du tryggt kan visast i dessa ljudmiljöer utan att Din hörsel tar skada.


Tycker Du att det är svårt att höra på TV eller i telefon eller får du påpekanden från Din omgivning om att Du exempelvis har TV:n på för hög volym så kan Du kan också få information och möjlighet att köpa hjälpmedel som underlättar i hemmet och på fritid, exempelvis för att kunna höra bättre i telefon eller på TV.


Eric Ankarberg är

Leg. Audionom med 20 års erfaenhet av Audionomyrket

Besöksadress i Sundsvall: Paviljongvägen 17, e-post: sundsvall@earcare.se


Besöksadress i Hudiksvall: Sjögatan 11, e-post: hudiksvall@earcare.se

Copyright © All Rights Reserved